GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

03 Ekim, 2018

Gizlilik Sözleşmesi

1. GİRİŞ

Bu Gizlilik Politikasını, bizimle paylaştığınız Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamak için hazırladık.

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Gizlilik Politikası”, www.we-ez.com uzantılı internet sitemizdeki ve Weez mobil uygulamasından (internet sitesi ve mobil uygulama bundan sonra birlikte “Site” olarak anılacaktır) yararlanmanız sırasında özel hayatınızın gizliliğinin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

İşbu Gizlilik Politikası boyunca Weez ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

Bu Gizlilik Politikası, Weez Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

2. GİZLİLİK POLİTKASININ KABUL EDİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

 

Kullanıcının bu Siteye girmesi ve/veya herhangi bir surette erişim sağlaması veya bu Sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanması Gizlilik Politikasının Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Ancak bu kabul, Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi için açık rıza verdiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle lütfen, Siteyi kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Siteyi kullanmayınız.

Weez’in dilediği zaman bu Gizlilik Politikasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tuttuğundan Siteyi her ziyaret ettiğinizde Gizlilik Politikasını gözden geçirmeniz, yeni değişikliklerden haberdar olmanız açısından önerilmekte olup Siteye erişime veya herhangi bir şekilde Siteden yararlanmaya devam etmeniz işbu Gizlilik Politikasında yer alacak değişiklik ve güncellemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

Weez’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Gizlilik Politikasını ve Site üzerinden yayınladığı sair kullanım şartlarını dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme, Siteyi yeniden organize etme, Site’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme veya yayını durdurma hakkı saklıdır.

Weez tarafından yukarıda sayılan değişiklikler; değişikliklerin Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Sitenin kullanılması ile Kullanıcı güncel Gizlilik Politikasını ve diğer sair koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünün yetkili bir adli ya da idari merci tarafından hükümsüz kılınması halinde, söz konusu hükmün amacına en yakın ve hukuken geçerli olacak yeni bir hüküm, taraflar arasında uygulanmaya başlayacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ AÇISINDAN VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Weez Tek. Ve Tas. Ano. Şti.’dir, Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:43, Üsküdar – İstanbul.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL PRENSİPLERİMİZ

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki prensiplere uygun olarak hareket etmekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

5. HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ?

Site aracılığıyla kişisel verilerinizi ve kişisel veri niteliği taşımayan diğer bilgileri toplamakta ve işlemekteyiz. Kişisel veri, sizi bir birey olarak tanımlayan ya da tanımlayabilen bilgilerdir (ikamet adresi, telefon numarası ya da fatura bilgileri gibi). Kişisel veri niteliği taşımayan diğer bilgiler ise istatistiki bilgiler, demografik bilgiler ve doğrudan kimliğinizi ortaya çıkarmayan diğer bilgilerdir

Kişisel veri niteliği taşımayan bilgiler üzerindeki tüm haklar Weez’e aittir. Weez kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirlenen koşullara uygun şekilde toplamakta, işlemekte ve paylaşmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sitemizle etkileşime geçtiğinizde Weez ve Weez’e hizmet sağlamak için Weez’in sözleşme yaptığı üçüncü kişiler kişisel verilerinizi (örneğin, ziyaret ettiğiniz site sayfalarının bir kataloğunu) toplayabilir. Kişisel verileriniz Sitemiz vasıtasıyla genel olarak dört farklı kaynaktan toplanır: Internet protokol adresleri ve web logları; çerezler (cookies), piksel etiketleri ve diğer benzeri teknolojiler ve aşağıda açıklanan şekilde sizin üyelik sırasındaki beyanlarınız.

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/organizatörlerimiz/iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, yazılı onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca; Genel Müdürlük, perakende satış noktaları, kiosklar, internet şubesi, sosyal medya ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

i. IP Protokol Adresleri ve Web Logoları: Sitemizin web sunucuları, otomatik olarak ziyaretçilerin Internet Protokol (IP) adreslerini ve log dosyalarını toplar. IP adresiniz, Internet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından bilgisayarınıza otomatik olarak tayin edilen bir kimlik numarasıdır. Numara, siz Siteyi ziyaret ettiğinizde ziyaret(ler)inizin zamanı ve ziyaret ettiğiniz sayfa(lar) ile birlikte sunucu log dosyalarımızda otomatik olarak tanımlanır ve saklanır. IP adreslerini toplamak internette standart bir uygulamadır ve birçok web sitesi tarafından otomatik olarak yapılır.

ii. Çerezler (Cookies): Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir.

Weez, İnternet Sitesinde çerezleri (cookie), İnternet Sitesi’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak, Veri Sahiplerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve bu hizmetlerin kişiselleştirilmesine imkân vermek gibi amaçlarla kullanmaktadır.

İnternet Sitesinde hem Weez’e ait çerezleri (cookie) (bunlar birinci taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır), hem de üçüncü kişilere ait çerezleri (cookie) (bunlar üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır) kullanılmaktadır.

İnternet Sitesinde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

 

Oturum Çerezleri
(Session Cookies)

Oturum çerezleri, İnternet Sitesi’nin açık kaldığı sürece kullanılan, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanım süresince İnternet Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak, kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesi’ni kullanım amacınız gibi hususları değerlendirerek sizlere özel öneriler sunulabilmesini sağlayabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, İnternet Sitesi’ni daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz anlaşılabilir. Böylelikle size daha iyi bir hizmet sunulabilir.

Aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla, internet tarayıcınızın tipine uygun olarak çerez (cookie) kullanımını engelleyebilirsiniz:

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

Google AdWords

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Analytics

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Chrome

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

iii. Piksel Etiketleri (Pixel Tags): Biz ve servis sağlayıcılarımız, sonraki ziyaretinizde size daha faydalı bilgiler verebilmek ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için web sitemizi kullanımınızı izleyen sitemizin sayfalarıyla bağlantılı olarak “piksel etiketler”, “web yol göstericileri (beacon)” “clear GIFs” (birlikte “Piksel Etiketleri” olarak anılacaktır) ya da benzeri araçları ve HTML formatlı e-posta mesajları da kullanabiliriz. Bir Piksel Etiket, normalde sitemizin ziyaretçilerinin görmediği ve ziyaretçilerin hard diskleri üzerindeki çerezlerle ilişkilendirilebilecek genellikle tek piksellik (1X1) bir elektronik görüntüdür. Piksel promosyon ya da reklam kampanyalarının etkinliğini tespit etmeye yardım etmek için sitemizin belli sayfalarını ziyaret eden kullanıcıları saymamıza imkan sağlar. HTML formatlı e-posta mesajlarında kullanıldığında Piksel Etiketler gönderene bir e-postanın açılıp açılmadığını söyleyebilir.

iv. Beyanlarınız: Üyelik sırasında beyan etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi de işlemekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE İŞLENEBİLECEK VE PAYLAŞILABİLECEKTİR?

Weez olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına perakende satış kanallarımız, çağrı merkezlerimiz, kiosklarımız, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, sigorta şirketleri ve bankalar ile paylaşılabilir/devredilebilir; kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Bu meyanda, Kanun uyarınca, onayınız dahilinde Şirketimizle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızca yapılabilecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

En başta müşterilerimizin Weez’den talep ettiği etkinlik biletlerini satıp, pazarlamak ve dağıtabilmek; müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek; sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak alıp, işleyeceğiz.

Ayrıca, en başta etkinlik bileti satışı yapabilmemiz; aracı sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanabilmemiz ve işlem sahibinin bilgilerini tespit ve de müşterilerimizin Weez’den temin ettiği hizmeti sunabilmemiz için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb. yükümlülüklere riayet etmek; talep edilen ürün / hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirebilmek, içeriğindeki sebepler de kişisel verilerinizin işlenme amaç ve sebeplerini oluşturmaktadır.

Yukarıda sayılan amaçların bazılarıyla ilgili detaylı açıklamalar şu şekildedir:

i. Site: Bize verdiğiniz Kişisel Verileri, onayınız dahilinde, ilgi alanlarınıza göre daha iyi bir site yapmak, ilgilenebileceğiniz içerikleri göstermek ve içeriği tercihlerinize göre ekrana getirmek için kullanabiliriz.

ii. İletişim: Kişisel Verilerinizi, onayınız dahilinde size Weez ve hizmetleri ile bazı ortaklarımız adına promosyonlar hakkında bilgi vermek için kullanabiliriz.

iii. İdari Hususlar: Weez, Site Kullanım Şartları ve/veya işbu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik olması halinde sizinle irtibata geçme ya da sizi sitemize ilişkin diğer idari konular (örn. bir işlemi kolaylaştırma, tamamlamak ya da teyit etmek için bağlantıya geçme) hakkında bilgilendirme hakkını saklı tutar.

v. Özel İşletme Amaçları: Kişisel Verilerinizi, onayınız dahilinde, reklam hedeflemesi, veri analizleri, denetimler, dolandırıcılık önleme ve diğer dahili işletme amaçlarımız için de kullanabiliriz.

vi. Weez Servis Sağlayıcıları: Veri analizi, bilet teslimatı, kredi kart işlemleri ve idari nitelikteki diğer işler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcı olarak üçüncü kişilerle de çalışmaktayız. Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde, onayınız olması durumunda, Kişisel Verilerinizin bu üçüncü kişilerle, ilgili hizmetleri sunabilmesi için onayınız çerçevesinde ve gerektiği kadarıyla paylaşılması konusunda hakkımız saklıdır. Bu üçüncü kişilerin de Kişisel Verilerinize bizim gösterdiğimiz özeni göstermeleri için tüm makul adımları atmaktayız ve üçüncü kişiler de Kişisel Verilerinizin muhafazasından mevzuat kapsamında aynen sorumlu olacaklardır.

vii. Weez sunulan ürün ve hizmetler hakkında kampanya, özel teklif, anket veya diğer pazarlama içeriklerini içeren elektronik ticari iletilerin tarafıma SMS, e-posta ve telefon gibi elektronik iletişim araçlarıyla gönderebiliriz.

9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Weez, sitesi vasıtasıyla toplanan Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamak ve izinsiz erişimi engellemek için fiziksel, elektronik ve operasyonel tedbirler dahil olmak üzere, mevzuat hükümleri kapsamında güvenlik tedbirlerini uygular.

Weez kontrolü altındaki Kişisel Verileri korumak için tüm gerekli adımları atsa da internet üzerinden tüm veri iletişimleri ya da veri depolama şekillerinin %100 güvenli olduğu garanti etmemekte; bu transferler sırasında bilgilerin yolunun kesilmesi, değiştirilmesi ya da yanlış kullanımı sonucu maruz kalacağınız Weez tarafından gerekli denetim, gözetim ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi kaydı şartı ile Weez sorumluluk üstlenmeyecektir. Weez’in güvenlik tedbirlerini almaması hali saklıdır.

Sitenin güvenliğinin herhangi bir ihlali olduğunu düşündüğünüzde lütfen bizimle info@we-ez.com‘dan temasa geçin.

10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

11. KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 11. maddesi gereği Kullanıcılar ve Üyeler; Weez’e ve/veya Weez tarafından açıklanacak temsilciye başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK m. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ya da kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız kapsamında bizimle her zaman, info@we-ez.com adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

12. İLETİŞİM

Bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz ya da farklı bir talebiniz olduğunda, bu soruları ve/veya taleplerinizi e-maille, info@we-ez.com‘a gönderebilirsiniz. E-posta iletişimlerinin mutlaka güvenli olmayabileceğini unutmayın. Bu sebeple, kredi kartı bilgilerinizi ve diğer hassas bilgilerinizi bizimle e-posta yazışmalarınızda kullanmayın.