KULLANIM KOŞULLARI

03 Ekim, 2018

 

GİRİŞ

1. Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, www.we-ez.com uzantılı internet sitemizden ve Weez mobil uygulamasından (internet sitesi ve mobil uygulama bundan sonra birlikte “Site” olarak anılacaktır) yararlanmanız için uymanız gereken kuralları düzenlemektedir.

TARAFLAR

2. Site sizlere Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:43, Üsküdar – İstanbul Adresinde muhkim Weez Tek. Ve Tas. Ano. Şti. (bundan sonra “Weez” olarak anılacaktır.) Weez bu Kullanım Koşullarının bir tarafını oluşturmaktadır. Kullanım Koşullarının diğer tarafını ise Siteden yararlanmakta olan Kullanıcılarımızdır.

3. İşbu Kullanım Koşulları boyunca Weez ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

4. Weez’in Siteyi ya da bu Kullanım Koşullarını üçüncü kişilere devretme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda Siteden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Devir işlemini kabul etmezseniz, Siteyi kullanmayı bırakmak zorundasınız.

KOŞULLARIN KABUL EDİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

5. Kullanıcının bu Siteye girmesi ve/veya herhangi bir surette erişim sağlaması veya bu Sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanması Kullanım Koşullarının Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Bu nedenle lütfen, Siteyi kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen siteyi kullanmayınız.

6. Weez’in dilediği zaman bu Kullanım Koşullarının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tuttuğundan Siteyi her ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşullarını gözden geçirmeniz; yeni değişikliklerden haberdar olmanız açısından önerilmekte olup Site erişimine veya herhangi bir şekilde Siteden yararlanmaya devam etmeniz işbu Kullanım Koşullarında yer alacak değişiklik ve güncellemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

7. Weez’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve Site üzerinden yayınladığı sair kullanım şartlarını dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme, Siteyi yeniden organize etme, Site’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme hakkı saklıdır.

8. Weez tarafından yukarıda sayılan değişiklikler, değişikliklerin Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Sitenin kullanılması ile Kullanıcının güncel koşulları kabul ettiği addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

9. Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir adli ya da idari merci tarafından hükümsüz kılınması halinde, söz konusu hükmün amacına en yakın ve hukuken geçerli olacak yeni bir hükümle taraflar arasında uygulanmaya başlayacaktır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10. Weez'in sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişi, yasal erginlik yaşı olan 18 yaşından küçük ise söz konusu hizmetlerden yararlanamaz. Bu kişilerin Weez'e erişimi kesinlikle yasaktır.

11. Tacirlerin, esnafların veya diğer tüzel kişilerin Weez’e İnternet Sitesi vasıtasıyla üye olmaları, aksi İnternet Sitesinde ilan edilmedikçe yasaktır.

12. Kullanıcı, Siteden yararlanabilmek için Siteye, Weez tarafından sunulan yöntemleri kullanarak üye olmak zorundadır. Kullanıcı Üye olmadıkça Siteden hiçbir şekilde yararlanamaz. Kullanıcı, Sitede gerçekleştireceği tüm işlemlerde Site Koşulları ile Sitede zaman zaman yayınlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka, adaba ve dürüstlük ilkelerine uyacak; herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

13. Kullanıcı bu Siteden sadece kişisel kullanım için yararlanabilir. Bu kapsamda, Weez tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, Kullanıcı Siteyi kişisel kullanım haricinde hiçbir şekil ve surette kullanmayacağını garanti eder.

SİTENİN GÜVENLİĞİ

14. Kullanıcıların Sitenin güvenliğini tehdit edebilecek, Siteye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcıların Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Siteye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Sitede yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Weez ve/veya diğer Kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bunların bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi ve Weez sunucularına hukuka aykırı erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

SİTEDE YER ALAN İÇERİKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

15. Weez, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme ya da kaldırma; Siteye içerik ekleme, içerikleri değiştirme ya da içerikleri kaldırma; Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, herkesin ya da bazı kişilerin erişimine kapatabilme, bu içerikleri değiştirme ya da kaldırma yetkisine sahiptir. Weez, bu haklarını, haklı bir sebep bulunması kaydı şartı ile hiçbir bildirimde bulunmadan veya önel vermeden kullanabilir. Kullanıcıya bu hakların kullandığının ve gerekçesinin bildirimi e-mail yolu ile yapılır.

16. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

17. Weez, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Weez, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır.

18. Weez, Site üzerinden, Weez’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu 'link'ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Weez’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

SİTENİN İŞLERLİĞİNE VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

19. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Weez’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle hakkaniyet kuralları gereğince karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

20. Kullanıcı, Weez’in Siteye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını garanti etmediğini; ayrıca Weez’in Siteden yahut Siteye üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini kabul etmektedir. Son olarak Kullanıcı Weez’in Siteye ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama gibi yükümlülüklerinin olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

21. Kullanıcı Sitede yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Siteye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Kullanıcı aynı zamanda Siteye erişimin Weez’in takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple kısmen veya tamamen durdurulabileceğini kabul eder. Ek olarak Weez’in dilediği zaman Siteyi kalıcı olarak kapatma veya faaliyetlerini durdurma hakkı da bulunmaktadır. Bu hakların kullanılması durumunda kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş bir edim var ise Site tarafından kullanıcıya iade edilir.

22. Kullanıcının Siteyi kullanırken hukuka aykırı davranışlarda bulunması ya da işbu Kullanım Koşullarını ihlal etmesi halinde, Weez’in Kullanıcının Siteyi kullanmasını kısmen veya tamamen, geçici veya kalıcı şekilde engelleme hakkı bulunmaktadır. Weez’in diğer yasal hakları saklı tutulmaktadır.

23. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Weez’in kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş bir edim var ise buna ilişkin haklar saklıdır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

24.Sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve diğer fikri ve sınai herhangi bir hakka tabi olabilecek ürün üzerindeki tüm haklar Weez’e aittir. Sitenin kullanımı ya da Siteye üye olunması veyahut da Siteyle ilgili herhangi bir işlem yapılması, Siteyle ilgili herhangi bir fikri ya da sınai hakkın Kullanıcıya devredildiği anlamına gelmemektedir.

25. Kullanıcılar herhangi bir fikri ya da sınai hak ihlaline sebep olabilecek herhangi bir içeriği Siteye yükleyemezler. Kullanıcının bu hükme aykırı davranması halinde, Weez ya da diğer üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

26. Kullanıcının bu Siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin aracı olarak kullandığı konusunda ilgili fikri ya da sınai hak sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin Weez’e bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili Kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da Weez’in durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişimi ya da Siteyi kullanması engellenebilecektir.

27. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Siteden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

28. Sitenin kullanımına ilişkin her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Weez, Kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Kullanım Koşulları ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Weez’in uğrayacağı zararlar Kullanıcıya rücu edilecektir.

29. Weez, Siteye girilmesi, Site’nin ya da Sitedeki bilgilerin, diğer verilerin ve programların vb. kullanılması, Site üzerinden gerçekleşen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere Site’nin kullanımı neticesinde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Weez, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

30. Sitede yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Weez herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HÜKÜMLER

31. Weez’in Site vasıtasıyla elde ettiği tüm kişisel nitelikte olmayan verileri ve Site üzerinde oluşan trafiği (kişisel veri içermemek kaydıyla) dilediği gibi takip etme ve bu kapsamdaki verileri dilediği şekilde işleme hakkı bulunmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ise Gizlilik Politikası ile kişisel verilere ilişkin diğer kurallara ve ilgili mevzuata tabi olarak gerçekleştirilecektir.

32. Taraflar arasındaki işbu Kullanım Koşullarından doğan her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, faks, mutabakata vardıkları elektronik posta adresleri veya noter aracılığı ile yapılır (Yasalar uyarınca belli usulle yapılması gereken bildirimler istisnadır).

UYGULANACAK HUKUK VE DELİL SÖZLEŞMESİ

33. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.

34. Taraflar, işbu Koşullardan doğabilecek ihtilaflarda Weez’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

35. İşbu Kullanım Koşulları ile bunun ayrılmaz bir parçası olan Site içinde bildirilen tüm şartlardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan sözleşme, Kullanıcı tarafından Siteye herhangi bir surette erişim sağlanması veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilginin kullanılması anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girme anında Kullanıcının işbu Koşulların tamamını okuduğu ve anladığı kabul edilir.

weez HAKKINDA

Weez, kullanıcıların kendi çevrelerine göre dünyanın dört bir yanındaki en iyi mekanları keşfetmelerini sağlayan bir sosyal mobil uygulamadır. Kullanıcılar etkinlikleri oluşturabilir, arkadaşlarını davet edebilir, mekanları değerlendirebilir ve daha fazlasını yapabilir!

BİZE ULAŞIN!

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

© Weez Inc, 2019 All Rights Reserved.